הנחיות לשליחת מסמכים

הנחיות לשליחת מסמכי המשכנתא:

.1 לא לשלוח בוואטס אפ ! ואאטס אפ מכווץ ופוגע באיכות המסמך. .2 יש לשלוח את המסמכים בקובץ סרוק לפי הסדר בטבלת מסמכים שלכם ממוספרים בתחתית העמוד לפי סוג המסמך וסימונו בטבלה

(א.ב.ג.ד )

.3 שאלון לקוח יישלח בנפרד. .4 מסמכים מרובי עמודים (מעל 20 עמודים לנושא אחד) יישלחו בנפרד

(למשל חוזה רכישת דירה מקבלן או מפרט.) .5 אם אין ברשותכם סורק אזי ניתן לפקסס ל 077-4704739 מפקס

בעבודה / פקס בדואר / להביא לי פיזית המסמכים מסודרים וכד.'

.6 רצ"ב דוגמא (מחקתי פרטים מזהים לשמירה על חיסיון הלקוח.)

.7 תודה על שיתוף הפעולה.