טיפים

המסמכים הנדרשים לתעודת זכאות

א. תעודות זהות
ב. אישור מקצין העיר על משך שירות החובה בצה"ל. (ניתן להפיק באתר ishurim.prat.idf לפי
מספר זהות + מספר רישיון נהיגה)/ שירות אזרחי מאגודות מוכרות לכך.
ג. פרטי אחים אחיות : שמות האחים והאחיות של כל אחד מהנרשמים לזכאות, בטבלה נפרדת
כולל מספרי הזהות שלהם, כתובת מגורים בארץ , ותאריך לידה. למלא את הפרטים בטבלה 2
במסמך המצורף.
ד. לזוגות נשואים: תעודת נישואין.
ה. לזוגות שנרשמו לנישואין: אישור מהרבנות על ההרשמה לנישואין.
ו. להורים לילדים: פרטי הילדים כפי שמופיעים בתעודת הזהות. ייחשב גם הריון מחודש חמישי
(20 שבועות) באישור חתום מרופא קופת חולים.
ז. לנכים/ עולים / אוכלוסיות מיוחדות אחרות ייתכנו מסמכים נוספים.

 

האם לקנות דירה "על הנייר"?

רבים שואלים אותי איך תשפיע ההצמדה למדד תשומות הבנייה על מחיר הדירה. האם כדאי לשלם כעת לקבלן כדי לחסוך מדד תשומות הבנייה?

שימו לב שבשנה האחרונה מדד תשומות הבניה עלה ב 2.2%, בשנתיים האחרונות ב 4% במצטבר וסה"כ ב 3 השנים האחרונות ב 5.6% במצטבר.
בדרך כלל כל סכום שלא שילמתם לקבלן בעת קבלת הדירה פתאום גדל בשיעור עליית מדד תשומות הבנייה. כעת גם ריבית המשכנתאות צפויה לעלות.

מתלבטים – דברו איתי 054-7137989

 

כיצד ניתן להשיג תנאים טובים יותר במשא ומתן עם הבנק?

מניסיון שלי מצטבר עם לקוחות שמתי לב שכאשר מיישמים מספר כללים חשובים מקבלים ריביות טובות יותר מפקיד המשכנתאות בבנק:

  • קיבעו פגישה מראש והקדימו 5 דקות.1.
  • הגיעו לבושים בצורה מכובדת ומטופחת2
  • 3. הגיעו מגובשים עם פרטי העסקה ,(עלות הדירה, סכום המשכנתא, מספר שנות החזר , החזר חודשי שאתם רוצים , וכדומה)
  • 4.הביאו אתכם את כל המסמכים הנדרשים (תלושי שכר, דפי חשבון, צילומי תעודות זהות, פירוט הלוואות קיימות וכדומה).
  • 5.קראו קצת ולימדו לפני הפגישה מושגי בסיס (ריבית בנק ישראל, פריים, משכנתא בריבית קבועה , משכנתא בריבית צמודה, וכדומה).

אבל זיכרו תמיד – הדבר שחוסך לכם הכי הרבה  כסף הוא הרכב מסלולי המשכנתא , זה כדאי שיועץ יבנה לכם

 

מהו הדבר החשוב ביותר במשכנתא?

מסלול?

השנים?

הריבית.

בואו ניקח דוגמא של משכנתא של 750,000 ₪.

בחלופה א'

ההחזר הכולל של משכנתא ב 25 שנה יהיה כ 1,294,000

  • אם נשנה למסלולים יותר טובים נחסוך כ 150,000 ₪.
  • אם נקצר ב 3 שנים נחסוך כ 100,000 ₪.
  • אם נשפר כל הריבית ב 0.2% נחסוך כ 25,0000 ₪.

כלומר הדבר החשוב ביותר לשים עליו דגש במשכנתא הוא הרכב המסלולים . הדבר הכי פחות חשוב הוא הריביות . הדבר החשוב  באמצע הוא מס' שנות החזר במשכנתא.

רוב האנשים "רבים" עם הפקיד משכנתאות בבנק על הריביות וכלל לא מתייחסים לעיקר – המסלולים – שזה הערך החשוב ביותר של יועץ משכנתאות לדעתי .

 

גרירת משכנתא

כאשר קונים נכס חדש ומוכרים נכס קיים (ישן), לעיתים הנכס הקיים משועבד לטובת הבנק

כבטוחה למשכנתא קיימת שיש עליו.
בתהליך של גרירת משכנתא מעביר הבנק את השעבוד מהנכס הישן לנכס החדש.

בתהליך זה אין פירעון של המשכנתא הקיימת, ואותו סכום משכנתא ואותם תנאים

ימשיכו להיות על הנכס החדש.

 

האם הריבית שאמר פקיד המשכנתאות היא "סופית"?

לא.

בנקים פועלים היום כמו "שוק" לכל דבר.

הבנקים מתחרים על הלקוחות ומציעים הנחות בדמי ניהול ובעמלות השונות.

בדומה לכך, בעת שאנו נוטלים משכנתא – לפקיד המשכנתאות יש מרווח תמרון בריבית שהוא מציע לכם. אם תציגו ריביות טובות יותר שקיבלתם בבנק אחר אזי פקיד המשכנתאות ישפר את הצעתו.
בבנק יש גם היררכיית סמכויות – ריבית שאין בסמכותו של פקיד הבנק לאשר, יכולה להיות מאושרת ע"י סמכות גבוהה יותר (אחראי  על המשכנתאות במרחב, במטה הבנק).

 

מהי ריבית הפריים?

 א.     הפריים הינה הריבית הבסיסית במשק לחישוב עסקאות.

ב.     ריבית הפריים = ריבית בנק ישראל + 1.5%.

ג.       ריבית בנק ישראל נקבעת ע"י הנגידה 8 פעמים בשנה (כל חודש וחצי לערך).

ד.     הנגידה יכולה לשנות את ריבית בנק ישראל כעקרון בכל יום (לא מתרחש בדרך כלל).

ה.    שיעור ריבית הפריים היום הינו 1.6% הריבית הכי נמוכה מאז קום המדינה .

בתקופה זו  שריבית הפריים נמוכה כדאי לבחון לקחת חלק גדול מהמשכנתא בפריים (מותר שליש לפי הנחיות בנק ישראל). יש לזכור אבל שכלל אצבע אומר שעליה של 1% בפריים תעלה את ההחזר החודשי של הפריים ב 10%.

אין משום טיפ זה המלצה למסלולי משכנתא נכונים לאדם ספציפי ויש להתייעץ בנושא.

 

מחשבון מדד תשומות הבניה:

http://www.hon.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94/?sent=1&M1=10&Y1=2015&M2=10&Y2=2018&Sum2Calc=100000

איתור גוש וחלקה לפי כתובת

http://www.tabucheck.co.il/FindByAddress.asp

הפקת נסח טאבו

https://ecom.gov.il/counter/alternative/tabuNesach/Homepage.aspx?counter=10&catalog=1&category=tabuNesach&Language=he

הפקת אישורים צה"ליים לתעודת זכאות

https://ishurim.prat.idf.il/Account/Login?ReturnUrl=%2f

הפקת תשריט בית משותף

http://fileextractor.justice.gov.il/tabu

צפיה במיקום במפה לפי גוש וחלקה

https://www.govmap.gov.il/?c=184921.06,661049.34&z=8&lay=GAZETTEER,AREA_TEVA,TABA_MSBS_ITM,NEIGHBORHOODS_AREA,SUB_GUSH_ALL,PARCEL_ALL

תשלום אגרות – רשם המשכונות

https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=17&catalog=6&category=pledge_Aregistration&language=he