מסמכים נדרשים למשכנתא

מסמכי משכנתא

מסמך הערות
שאלון לקוח בנפרד
צילום תעודת זהות וספח פתוח במלואו בביומטרי גם צד שני
עו"ש 3 חודשים אחרונים מכל החשבונות לא באקסל
דף ריכוז יתרות בבנק מכל הבנקים לא באקסל
לשכירים / פנסיונרים – שלושה תלושי שכר   אחרונים
לשכירים – טופס 106 של שנת 2020
אישור ניהול חשבון /צילום שיק מכל החשבונות
אישור זכויות (נסח טאבו) אם יש כבר נכס
לעצמאי – שומה שהוגשה למס הכנסה על שנת 2018  רק לעצמאי
לעצמאי – שומה שהוגשה למס הכנסה על שנת 2019
לעצמאי – אישור רו"ח / יועץ מס על הכנסות בשנת 2020  בפורמטים מאופיר
לעצמאי -אישור רו"ח / יועץ מס על הכנסות בחלק משנת 2021 בפורמטים מאופיר
דוח יתרות משכנתא אם יש
אישור התנהלות משכנתא שנתיים אחרונות אם יש
אישור הלוואות כולל תוקף ויתרה עדכנית לכל ההלוואות גם רכב
אישור קיצבת בטוח לאומי + אישור שהקיצבה קבועה אם יש. לא לקצבאות ילדים וזיקנה
חוזה רכישה  על כל דפיו וכל הנספחים חתום אם נחתם
דיווח מש"ח כולל הצהרה ידנית הנלווית אם נחתם חוזה
מפרט על כל דפיו וכל הנספחים חתום אם רכישה מקבלן לא חייב מיידי
חוזה מקורי של דירה שמשכירים / שוכרים  + הארכה עדכנית אם משכירים / שוכרים
ייפויי כוח דיגיטלי בנפרד
אישור זכיה מחיר למשתכן אם זכיה מחיר למשתכן
הסכם מזונות אם יש
צילומי שוברים ששולמו לקבלן רק ברכישה מקבלן ולא חייב מיידי
צילום שובר ריק לשלם לקבלן
אישור זכויות עדכני מהקבלן
היתר בניה עדכני מהקבלן
צילום ערבויות שקיבלתם מהקבלן
לוח תשלומים על הדירה
תעודת נישואין לתעודת זכאות אם דירה ראשונה רק לדירה ראשונה ולא חייב מיידי
טבלאות אחים לתעודת זכאות אם דירה ראשונה
אישורי שירות צבאי / לאומי לתעודת זכאות כשדירה ראשונה
דוחות מבוקרים שנתיים אחרונות רק לבעל חברה
מאזן בוחן שנה קודמת
מאזן בוחן חלקיות שנה נוכחית
שתי שומות אישיות אחרונות
שתי שומות חברה אחרונות