שימוש בחתימה דיגיטלית

אופן השימוש במערכת חתימה דיגיטלית מרחוק
1 .לחץ על הלינק הכחול שקיבלת. תיפתח רשימת המסמכים
לחתימתך.
2 .לחץ על המסמך העליון ברשימה )שם המסמך בצבע שחור בריבוע
על רקע אפור(.
3 .שדות ורודים הינם שדות לחתימה
א. לחץ על השדה הורוד לכניסה לתוכו.
ב. בעזרת העכבר חתום על המסך )גם בטלפון סלולארי(.
ג. לחץ על הכפתור הירוק "אשר חתימה".
4 .בשדות למילוי פרטים לחץ על השדה ומלא בו המידע הנדרש.
5 .לאחר שמילאת כל השדות במסמך לחץ על כפתור "סיום ושליחת
המסמך".
6 .לחץ על המסמך הבא ובצע בצורה דומה שלבים 5-3.
7 .לחץ על הכפתור הכחול "המשך לסיום".
8 .המתן לקבלת הודעה "המסמכים נחתמו ונשלחו בהצלחה".

תודה על שיתוף הפעולה